Структура

Бизнес факултет

Декан
Заместник-декан по учебната работа

E-mail:
Телефон:
Кабинет:
Заместник-декан по научноизследователската дейност

E-mail:
Телефон:
Кабинет:
Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество

E-mail:
Телефон:
Кабинет:
Началник сектор
Мариана Недялкова

Мариана Недялкова

E-mail: mariana@unwe.bg
Телефон: (02) 868 83 47, (02) 8195 248
Кабинет: 4045