Структура

Комисия по академична етика

 
 
Председател
 
 

 
Членове:
доц. д-р Стела Ралева
доц. д-р Гергана Боянова
Светослава Иванова-Филчева
Кристиян Маджуров
 
Технически сътрудник
etica@unwe.bg
ts_etica@unwe.bg


 
 
1. Нормативни документи
2. Как се сезира Комисията по академична етика
3. Годишни отчети за дейността на Комисията по академична етика в УНСС
4. Становища