Структура

Поделение "Студентски столове и общежития"

Студентски град, бл 23А - ниско тяло

Изпълнителен директор

Христо Шопов

E-mail: psso@abv.bg
Телефон: (02) 816 5850, (02) 862 46 12
Кабинет: 104