Структура

Сектор "Научни съвети и конкурси"

Началник сектор

Албена Узунова

E-mail: nsk@unwe.bg
Телефон: (02) 862 97 19, (02) 8195 390
Кабинет: 2038