Институт за следдипломна квалификация

Обновено: сряда, 25 юли 2018 17:21

Проекти

Политика на пратньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната