Институт за следдипломна квалификация

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 06 октомври 2020 13:16

Проекти/Projects

50  _76642_Intro_Erasmus1-formatkey-jpg-default.jpg 2019 Програма Еразмус +

IIoTNET

Проект № 609085-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-VET-NETPAR

"Industrial Internet of Things VET Network"

(01.10.2019 - 30.09.2021)

Повече за проекта научете на:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/609085-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-VET-NETPAR

КООРДИНАТОР ИСК при УНСС

ПАРТНЬОРИ:

CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD (CY)

PROFESIONALAS IZGLITIBAS BIEDRIBA (LV)

HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND (SE)

RESEARCH INNOVATION AND DEVELOPMENT LAB PRIVATE COMPANY (EL)

DIMITRA EKPAIDITIKI SIMVILITIKI AE (EL)

TIBER UMBRIA COMETT EDUCATION PROGRAMME (IT)

ITPIO (BG)

AKMI ANONIMI EKPAIDEFTIKI ETAIRIA (EL)

 
49  _6d396_TOC-logo.png  2019  Erasmus+ project in Mobility Tool+

TOC Supporting and Reforming the Transport Operator's Competence - Developing a unified training package for the transport operator in Europe 

1.9.2019 -  28.2.2022

Повече за проекта научете на:

http://www.ips.bg/bg/pages/17882/toc.html

     
48   2019    LinT      
47  _770f6_47 JICA-МАКЕДОНИЯ-ЛОГО.jpg 2019 Официална помощ за развитие на МВнР

"Обучение в управленски умения за развитие на малкия и среден бизне. Японският и българският опит за управление и излизане на глобалните пазари"

(05.06.2019 - 20.12.2019)

УНСС чрез ИСК при УНСС водеща организация Университет “Св.Св.Кирил и Методий”, Икономически факултет, Скопие, Северна Македония  
45  _4e601_45 ExpoVET ЛОГО.png 2018 Програма "Еразмус +"

Проект № 2017-1-IT02-KA203-036707 EXPOVET

Joint VET Course for Export Experts – EXPOVET 

(15.12.2018 - 14.12.2020)

ИСК при УНСС партньор

COORDINATOR - UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE, Ancona, Italy

CONFORM - CONSULENZA FORMAZIONE E MANAGEMENT S.C.A.R.L, Avellino, Italy 

ELLINOAMERIKANIKH ENOSI (HELLENIC AMERICAN UNION), Athens, Greece

POZNAN UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS  Poznan, Poland

INSTITUTE FOR POSTGRADUATE STUDIES, Sofia, Bulgaria

CAMERA DI COMMERCIO DI MACERATA, Macerata, Italy

CHAMBRE OF COMMERCE AND INDUSTRY – BLAGOEVGRAD, Blagoevgrad, Bulgaria

WIELKOPOLSKA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY, Poznan, Poland

 
 
44  _770f6_44 DIGITAL HUMANIST ЛОГО.png 2018 ERASMUS + KA2 - СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Проект № 2018-1-IT02-KA203-048291 Digital Humanist 

(01.11.2018 - 31.10.2020)

За повече подробности посетете сайта на проекта: http://www.digitalhumanist.unisa.it 

ИСК при УНСС партньор

Lead Partner - Università di Salerno (IT)

Universidad de Alicante (SP)

IPS at UNWE (BG)

Poznan University of Economics and Business (PL)

CONFORM – Consulenza Formazione e Management S.c.a.r.l.(IT)

Chamber of Commerce and Industry – Blagoevgrad (BG)   

Wielkopolska Chamber of Commerce and Industry (PL)

IACUDIT – International Association of Cultural and Digital Tourism (GR)

Incubation for growth - I4G (GR)

 
 
43  _770f6_43 SmiLE ЛОГО.jpg 2018 Програма "Еразмус +", Ключова дейност 2 “Стратегическо партньорство за професионално образование и обучение”

Проект № 2018-1-IT01-KA202-006854 S.M.I.Le

"Sale Management, Inter-culture, Learning"

"Продажба Мениджмънт, Междукултурна, Учене"

(1.11.2018 - 31.10.2020)

партньор  

Koordinator - UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE, ANCONA (IT)

CONFORM - CONSULENZA FORMAZIONE E MANAGEMENT S.C.A.R.L, Avellino, (IT)

ELLINOAMERIKANIKH ENOSI (HELLENIC AMERICAN UNION), Athens (GR)

POZNAN UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS, Poznan (PL)

INSTITUTE FOR POSTGRADUATE STUDIES, Sofia (BG)

CAMERA DI COMMERCIO DI MACERATA, Macerata (IT)

CHAMBRE OF COMMERCE AND INDUSTRY – BLAGOEVGRAD (BG)

WIELKOPOLSKA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY, Poznan (PL)

 
42  _770f6_42 DIGITALISATION IN PORTUGAL ЛОГО.png 2018 Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“

Проект № 2018-1-BG01-KA102-047532, „ИСК въвежда иновативни учебни планове и обучителни курсове за информационни технологии и дигитални умения в областта на професионалното образование и обучение – Дигитализация в Португалия“

(01.06.2018 - 30.06.2019)

водеща организация Средно професионално училище „Роча Пейшото“; Инфоркавадо Информатика“ ООД  
41  _770f6_41 LLL-ЛОГО.png 2017

_acd6e_LLL 3.png

BG05M9OP001-4.001

"Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната"    

"Partnership policy as a trigger for lifelong learningq innovation and change"                

(18.09.2017-31.12.2018)

водеща организация Правителство на Фландрия, Департамент "Труд и социална икономика"  
40  _a553c_40 FABUSS ЛОГО.jpg 2017 Програма "ERASMUS+"

2016-3-EL02-KA205-002673 FABUSS 

"Успешното наследяване на семейните фирми" 

"Family Businesses Successful Succession"

(01.02.2017 - 31.01.2019)

партньор Координатор: Athens Chamber of Commerce and Industry - A.C.C.I (Гърция)  
39  _a553c_39 GREENB ЛОГО.jpg 2015 Програма "ERASMUS+"

2015-1-FR01-KA204-015377 (GA) GreenB

"Обучение по управление на зелен бизнес"

“Greening the Business: Green Business Management Trainings”

партньор Координатор: CHAMBRE DE COMMERCE ITALIENNE DE LYON (Франция)  
38  _a553c_38 europeanisation ЛОГО.jpg 2014 Програма "ЕРАЗЪМ"

2014-1-DE02-KA200-001539 EUROPEANIZATION

"Оценка на европеанизирането на образователни институции"

"Europeanization organizational maturity assesment tool for the europeanization of educational institutes"

(01.09.2014 - 30.08.2016)

Научете повече за проекта: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/8afa7fbc-1c3b-443d-84a7-37cb60d65132

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/8afa7fbc-1c3b-443d-84a7-37cb60d65132

партньор EMCRA GmlH
EU Fundrasing Association
ECQ
Cyprus Project management society
Human Eroforrásert Egyesület Dél-Alföldi Régió
Chamber of Commerce and Industry Csongrád
County
Deutsche Gemeinschaft – Landsmannschaft der
Donauschwaben in Kroatien
 
37  _a553c_37 replay ЛОГО.jpg 2014 Програма "Леонардо да Винчи" - ECETA-KA1

550467-LLP-1-2013-1-KA1-KA1ECETA RePLAY

"Регионално планиране на работна заетост на младежтта"

"Regional plans for labour activities of youth"

(01.05.2014 - 30.04.2015)

водеща организация Institute for training of personnel in international organisations (ITPIO)
Confederation of Labour “Podkrepa” (CLP)
Regional administration Pernik region (RAP)
Regional inspectorate of education – Blagoevgrad Region (RIEB)
 
36  _a553c_36 fiere ЛОГО.jpg 2014 Програма: Lifelong Learning - Grundtvig

№ 540477-LLP-1-2013-IE-GRUNDTVIG-GMP FIERE

"Развитие на иновативни и предприемачески региони на Европа"

"Fostering Innovative and Enterpreneurial Regions of Europe"

(01.01.2014 - 31.12.2015)

партньор South-East Regional Authority (Координатор, Ирландия), Tom Martin & Associates/TMA (Ирландия), Centro Studi ed Iniziative Europeo (Италия), ИСК, Allweb Solutions S.A. (Гърция), Associação Comercial e Industrial de Barcelos, EINURD Limited  
35   2013 Програма "Леонардо да Винчи" - Трансфер на иновации

№ 2013-1-GR1-LEO005-14120 ValidAid+ 

“Валидиране на знания и умения за укрепване на позициите на нискоквалифицирани служители на пазара на труда“

"Validating competences gained at the workplace in case of low qualified people"

(01.10.2013 - 30.09.2015)

За повече подробности посетете сайта на проекта: http://www.validaidplus.eu

партньор HELLENIC MANAGEMENT ASSOCIATION (HMA) (Гърция), Ecocenter Alapítvány (Унгария), ECQ, ИСК, XXI INVESLAN, S.L. (Испания), LEPIDO ROCCO, ASSOCIATION (Италия)  
34  _1f781_34 ipro ЛОГО.jpg 2013 Lifelong Learning - Erasmus

№ 540097-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-EQR iPro 

"i-Професионалистът"

"The I Professional"

(01.10.2013 - 30.09.2015)

водеща организация ITPIO, Audio-visual Technologies Informatics and telecommunications (Белгия), Telecentar (Хърватия), Institute of Art, Design & Technology (Ирландия), Asociatia Agentia de Monitorizare a Presei, Uniwersytet Lódzki (Полша), TIBER UMBRIA COMETT EDUCATION PROGRAMME (Италия), Vilnius Gediminas Technical University (Литва)   
33  _1f781_33 ssff ЛОГО.jpg 2013 ГД "Заетост, социални въпроси и включване" на Европейската комисия

VS-2011-010-0249 SFF

"Знания и умения за бъдещето - сигурност, професионална кариера и по-добри позиции на пазара на труда"

"Skills for Future - Towards Better skills at the labour market through better guidance and education"

(01.05.2013 - 30.04.2015)

партньор NTF (Чехия), University of Exeter (Великобритания), ÖSB Consulting (Австрия), ИСК, Region Marche (Италия), Cultura e Lavoro (Италия)  
32  _1f781_32 resolve ЛОГО.jpg 2012 Програма "Леонардо да Винчи" - ECETA-KA1

№ 521401-LLP-1-2011-1-BG-KA1-KA1ECETA2 ResolVE

"Регионални стратегии за учене, валидиране и образование"

"Regional Strategies of Learning Validation and Education"

(01.02.2012 - 31.01.2013)

партньор НАПОО, Институт за подготовка на служители в международни организации, Конфедерация на труда "Подкрепа", България, Община Варна, България  
31  _1f781_31 csf ЛОГО.jpg 2011 Програма "ЕРАЗЪМ"

№ 517671-LLP-1-2011-1-FI-ERASMUS_FEXI  CSF 

"Творчески стратегии за предвидливост – учебна програма" 

"Creative Strategic Foresight - Study Programme"

(01.10.2011 - 30.09.2013)

ИСК при УНСС - партньор Университета в Алто за изкуство и дизайн - Алто, Финландия, Университета в Киел по приложни науки – Киел, Германия, Университета на Приморска – Копър, Словения, Зеландски институт по бизнес и технологии – Коге, Дания, ИННОВА – фирма за обучение, проучвания и проекти, Корнела де Лобрегат, Испания   
30  _1f781_30 innosee ЛОГО.jpg 2011 Програма "Леонардо да Винчи" - ECETA-KA1

№ 518703-LLP-1-2011-1-BG-LEONARDO-LMP  InnoSee

"Обучение на специалисти от научноизследователски клъстери"

"Seeding Innovation: Training for Research-driven Clusters"

(01.10.2011 - 30.09.2013)

ИСК при УНСС - водеща организация Институт за подготовка на служители в международни организации–България, Еф ейч Йоанеум – Университет за приложни науки, Грац, Австрия, Фондация за развитие и иновации в технологията – Тераса, Испания, Агенцията за развитие на Емполи Валделса – Емполи, Италия, Шведски TelePedagogic център на знанието – Никопинг, Швеция, URENIO-изследователски комитет при Аристотеловия университет – Солун, Гърция,   
29  _1f781_29 comfort ЛОГО.jpg 2011 Програма "Леонардо да Винчи" - ECETA-KA1

№ 190825-LLP-1-2010-1-BG-KA1ECETA ComForT

"Форуми за тенденциите в общините" 

"Community   Forums   Trends"

(01.01.2011 - 31.01.2013)

ИСК при УНСС - водеща организация Институт за подготовка на служители в международни организации, София, България, Община Карнобат, Конфедерация на труда "Подкрепа"  
28   2010 Във връзка с проект № BG161PO001/4.2-01/2008/017 "Община Баните и община Скио внедряват европейски добри практики за повишаване на ЕЕ и използване на ВЕИ", ОП "Регионално развитие 2007-2013"  Обществена поръчка "ОБУЧЕНИЕ"      
27  _1bd7f_27 validaid ЛОГО.jpg 2010 Програма "Леонардо да Винчи" - Трансфер на иновации

№ 2010-1-BG1-LEO05-03085 ValidAid

“Валидиране на знания и умения за укрепване на позициите на нискоквалифицирани служители на пазара на труда“

“Validation   of   skills   and   knowledge   for   strengthening   the   positions   of   low - qualified   employees   in   the   labour   market"

(01.10.2010 - 30.09.2012)

ИСК при УНСС - водеща организация Европейски център за качество - София, България, Мултидисциплинен институт за европейски изследвания, Колеж във Вилнюс за Висше образование, Висш институт по електроника в Париж, Център за бизнес инициативи Бейра, Португалия, Център за    обслужване на образованието и обучението, Исландия  
26   2009 Министерство на труда и социалната политика - "Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване на практиката на "Общите основни принципи на пилитика на интеграция на имигранти в ЕС" и постепенно изграждане на капацитет за реализация на тези дейности"

BG EIF 2007/01-01

"Състояние и тенденции на миграцията и политики за интеграция на имигрантите в България"

(01.10.2010 - 30.09.2012)

ИСК при УНСС - водеща организация    
25   2009 Министерство на околната среда и водите

Обществена поръчка "Извършване на оценки и анализи, проучвания и разработки на административния капацитет на дирекция "Вътрешен одит" в МОСВ, необходими за разработването на организационната стратегия на дирекцията, стратегическия план на дирекция "Вътрешен одит" за периода 2009-2011 г., стратегия за развитие на човешките ресурси, специализираните планове за обучение на служителите за периода 2009 - 2012 г."

(25.06.2009 - 2.02.2010)

     
24   2009 Програма "Леонардо да Винчи"-Мобилност

Проект № 2009-1-BG1-LEO03-01874

"Модернизиране на обучението през целия живот на основата на професионални стандарти за знания, умени я и компетенции", Мадрид, Испания

"Modernization of Life-long learning on the basis of vocational standards for knowledge, skills and competencies ", Madrid, Spain

(01.06.2009- 31.12.2009)

ИСК при УНСС - водеща организация Център за сравнителни изследвания - София, България, „Университет Крал Хуан Карлос” Мадрид, Испания  
23  _1bd7f_23 ece ЛОГО.png 2009 Програма "Леонардо да Винчи" - Трансфер на иновации

№ 2008-1-BE3-LEO05-00289 ЕСЕ 

"Европейски ангажимент за предприемачество"

"European commitment to entrepreneurship"

(01.06.2009 - 31.12.2009)

ИСК при УНСС - партньор ДБО – Диенст Бероепсоплейдинг (Белгия), НОЕМА –СМИ (Суоми), Център за изследване на информационните системи, гр. Рим, Италия, ОМНИА (Суоми), Еврокултура (Италия), МУОВА, ЕММЕРС (Швеция), ВАЛНАЛОН (Испания)  
22  _1bd7f_22 bia ЛОГО.jpg 2009 Българска стопанкска камара

Oбществена поръчка за избор на подходяща оферта по Постановление 55 на МС с предмет "Разработване на стратегия за управление на човешките ресурси на БСК и членуващите в нея браншови и регионални организации и структури" по проект на БСК "Усъвършенстване и укрепване на административния капацитет на БСК като национално представителна работодателска организация"

(16.01.2009 - 25.03.2009)

     
21   2009 Програма "Леонардо да Винчи"-Мобилност

№ 2008-2- BG 1-LEO03-00978

"Комуникацията в междукултурната среда при професионалното образование и обучение", Братислава, Словакия

"Cross-cultural communication in vocational training and education ", Bratislava, Slovakia

()

ИСК при УНСС - водеща организация Център за сравнителни изследвания - София, България, Университет по икономика в Братислава  
20   2008 Програма "Леонардо да Винчи"-Транфер на иновации

№ LLP-LDV-TOI-08-AT-0021

"Междукултурно учене и преподаване в сферата на професионалното образование и обучение"

"Cross-cultural learning and teaching in vocational education and training"

(01.10.2008-30.09.2010)

ИСК при УНСС - партньор Университет за приложни науки, Грац, Австрия; Европейски център за качество - София, България; Университет за приложни науки в Гелзенкирхен, Германия; Дида, Рим, Италия; Конфедерация Бизнесмените работодатели на Арагон, Сарагоса, Испания; Словашки аграрен университет, Факултет по икономика и управление, Нитра, Словакия; Бит ООД, Прага, Чехия; CRM Consulting CO, Коджаели, Турция; Кадиш, HR educational engineering, d.o.o., Любляна, Словения;   
19   2008 Програма "Леонардо да Винчи"-Мобилност

№ 2008-1- BG 1- LEO 03-00280

"Междукултурни предизвикателства при трансфера на знания в областта на продължаващото образование и обучение ", Гранада, Испания

"Intercultural challenges of knowledge transfer in the field of vocational education and training", Granada, Spain

(01.06.2008 - 01.06.2009)

ИСК при УНСС - водеща организация Център за сравнителни изследвания - София, България, Университет в Гранада, Гранада, Испания   
18  _1bd7f_18 МС лого.jpg 2007 Министерски съвет на РБ

Oбществена поръчка на Министерски съвет на Р България с предмет:

„Организиране и провеждане на дейности и инициативи, свързани с повишаване на информираността на българските граждани за правата и задълженията им като граждани на Европейския съюз”по Комуникационната стратегия на България за ЕС

(19.12.2007 - 30.11.2008)

ИСК при УНСС - водеща организация "Буллброкерс" ЕООД, Сдружение Национална школа по менидмънт  
17   2007 Програма "Леонардо да Винчи"-Мобилност

№ LLP-Ldv-VETPRO-07-BG 166103

"Динамично адаптиране на продължаващото професионално обучение към изискванията на пазара на труда", Евора-Португалия, Париж-Франция

"Dynamic adaptation of the vocational training according to the requirements of the labour market", Еvora, Portugal, Paris, France

(01.07.2007 - 30.06.2008)

ИСК при УНСС - водеща организация Център за сравнителни изследвания - София, България, Университет - Евора, Университет - Париж ІІІ  
16   2006 Програма "АУПТ" Агенция по заетостта - Световна банка

№ 9120 250 60 632

"Подобряване на планирането на местното икономическо развитие в община Николаево чрез разработването и утвърждаването на ключови общински секторни стратегии и инвестиционни проекти"

"Improvement of planinig of local economic development of Nikolaevo municipality by development and approving of key municipal sector strategies and investment projects"

(01.07.2007 - 30.06.2008)

ИСК при УНСС - водеща организация "Съюз на военноинвалидните кооперации в България" - гр. Перник, "Булекотурс" ЕООД  
15   2006 Програма "АУПТ" Агенция по заетостта - Световна банка

№ 6170 250 60 678 "Подобряване на планирането на местното икономическо развитие в община Първомай чрез разработването и утвърждаването на ключови общински секторни стратегии и инвестиционни проекти"

"Improvement of planinig of local economic development of Parvomai municipality by development and approving of key municipal sector strategies and investment projects"

(18.12.2006 - 17.06.2007)

ИСК при УНСС - водеща организация "Съюз на военноинвалидните кооперации в България"- гр. Перник, Сдружение с нестопанска цел "Сдружение за регионално развитие" - гр. Божурищер "Булекотурс" ООД  
14   2006 Програма "АУПТ" Агенция по заетостта - Световна банка

№ 6080 220 60 628

"Нови възможности на пазара на труда чрез професионална квалификация на безработни от община Велинград"

"New opportunities for the labour market through vocational qualification of unemployed people from Velingrad municipality"

(18.12.2006 - 29.08.2007)

ИСК при УНСС - водеща организация    
13   2006 Програма "АУПТ" Агенция по заетостта - Световна банка

№ 6080 220 60 627

"Квалифицирани сътрудници в малък и среден бизнес - нови възможности на пазара на труда в община Ракитово"

"Qualified assistants in a medium size and small businesses - new opportunities for the labour market in Rakitovo municipality"

(18.12.2006 - 29.09.2007)

ИСК при УНСС - водеща организация    
12   2006 Програма "АУПТ" Агенция по заетостта - Световна банка

№ 8080 250 60 619

"Подобряване на планирането на местното икономическо развитие в община Трън чрез разработването и утвърждаването на ключови общински секторни стратегии и инвестиционни проекти"

"Improvement of planinig of local economic development of Tran municipality by development and approving of key municipal sector strategies and investment projects"

(15.12.2006 - 15.06.2007)

ИСК при УНСС - водеща организация Сдружение "Насърчаване на заетостта" - гр. София, Сдружение "Местна инициатива група Трън" - гр. Трън  
11   2006 Програма "Леонардо да Винчи"-Мобилност

№ BG/06/A/EX-166075

"Иновативно професионално обучение, ориентирано към приоритетни сектори в икономиката", Барселона, Испания

"Innovative vocational training orientated to priority economic sectors", Barcelona, Spain

(01.06.2006 - 31.06.2007)

ИСК при УНСС - водеща организация Център за сравнителни изследвания - София, България, Група за анализ на икономическия преход от Университета на Барселона, Испания  
10   2006 Програма "АУПТ" Агенция по заетостта - Световна банка

№ 8050 1508 053

"Подобряване на планирането на местното икономическо развитие на община Ихтиман чрез разработването и утвърждаването на ключови общински секторни стратегии и инвестиционни проекти"

"Improvement of planning of local economic development of Ihtiman municipality by development and confirming of key municipal sector strategies and investment projects"

(15.01.2006 - 15.07.2006)

ИСК при УНСС - партньор Сдружение с нестопанска цел "Агенция СЕЛИМА" - гр. Долна баня - водеща организация Консултантска фирма "БУЛЕКОПРОЕКТИ" ООД- София, България  
9   2005 Програма "АУПТ" Агенция по заетостта - Световна банка

№ 8110 1508 054

"Подобряване на планирането на местното икономическо развитие на община Долна Баня чрез разработването и утвърждаването на ключови общински секторни стратегии и инвестиционни проекти"

"Improvement of planinig of local economic development of Dolna Banya municipality by development and approving of key municipal sector strategies and investment projects"

ИСК при УНСС - водеща организация Сдружение "НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА" - София, България,               Сдружение с нестопанска цел "Агенция СЕЛИМА" - гр. Долна баня, България  
8   2005 Програма "АУПТ" Агенция по заетостта - Световна банка

№ 8050 1508 054

"Подобряване на планирането на местното икономическо развитие на община Костенец чрез разработването и утвърждаването на ключови общински секторни стратегии и инвестиционни проекти"

"Improvement of planinig of local economic development of Kostenets municipality by development and confirming of key municipal sector strategies and investment projects"

(19.12.2005 - 19.12.2006)

ИСК при УНСС - водеща организация Сдружение "Насърчаване на заетостта" - гр. София, Сдружение с нестопанска цел "Агенция СЕЛИМА" - гр. Долна баня  
7   2005 Програма "Леонардо да Винчи"-Мобилност

№ BG/05/A/EX-166225

"Партньорството университет - бизнес и професионалното обучение по икономика и мениджмънт", Торино, Италия

"University - business partnership and professional training in Economics and Management", Torino, Italy

(01.12.2005 - 30.11.2006)

ИСК при УНСС - водеща организация Център за сравнителни изследвания - София, България, Асоциация за изследване и обучение - Торино, Италия  
6  _1bd7f_6 Otis ЛОГО.jpg 2005 Програма "Леонардо да Винчи" - Пилотен проект

№ BG/O/B/F/PP-166049 OTIS

"Он-лайн обучение за инвестиране в ценни книжа"

"Online Training for Investment in Securities"

(01.10.2005 - 31.03.2007)

ИСК при УНСС - партньор Балканика Т&КС ЕООД, София, България, Българска фондова борса, Европейски център за качество, София, България; Колеж по банково дело, Прага, Чехия, Платон КЕК S.A., Солун, Гърция, Център за проучване на информационните системи към Университета "Луис Гидо Карли", Рим Италия  
5  _d5c45_5 intetrain ЛОГО.gif 2005 Програма "Леонардо да Винчи" - Пилотен проект

№ A/05/B/F/PP-158216

"Интегрирано обучение на малки и средни предприятия", Виена, Австрия

"Integrated Blended Training for SMEs"/SMEs INTETRAIN/, Vienna, Austria

(01.08.2005 - 31.07.2007)

ИСК при УНСС - партньор KWI Consultants & Engineers Austria - водеща организация, "Aтлантис" - Солун, Гърция, "Технологично развитие и иновации" - София, България, "Мултимедия Дизайн Студио" - Англия, Фондация за европейско развитие - Холандия, Превент Брюксел, Белгия, СТОДТ - Холандия, Шу Каросерибау ГмбХ, ПроОрава-Словакия  
4   2005 Програма "Леонардо да Винчи"-Мобилност

№ BG/05/A/EX-166107

"Продължаващо обучение на младежи с висше икономическо образование без трудов опит", Берлин, Германия

"Continuos education of young people with degree in Economics and Business and lack of working experience", Berlin, Germany

(01.06.2005 - 01.06.2006)

ИСК при УНСС - водеща организация Център за сравнителни изследвания - София, България, Университетът на Валенсия - Валенсия, Испания  
3  _d5c45_3 virtuose ЛОГО.jpg 2004 Програма "Леонардо да Винчи" - Трансфер на иновации

№ BG/04/B/F/PP-166024 VIRTUOSE

"Виртуална он-лайн система за управление на качеството"

"Virtual Online System for Education on Quality"

(01.10.2004 - 31.03.2006)

ИСК при УНСС - партньор Европейски център за качество - София, България -  водеща организация, "Гръцки сертификационен регистър" - Гърция, Българска Промишлена Палата - България, Център за изследване на информационни системи - Рим, Италия  
2   2004 Програма "Леонардо да Винчи"-Мобилност

№ BG/00/A/F/EX-166129

"Нови форми на преподаване и учене във вътрешно-фирменото професионално обучение в сферата на услугите", Валенсия, Испания

"Teaching and learning's new approaches of in-company vocational training in the service sector", Valencia, Spain

(01.06.2004 - 01.06.2005)

ИСК при УНСС - водеща организация Център за сравнителни изследвания - София, България, Университетът на Валенсия - Валенсия, Испания  
1   2001 Програма "Леонардо да Винчи"-Мобилност

№ BG/00/A/F/EX-132083

"Обучение на обучители по регионално развитие", Гренобъл, Франция

"Train the trainers in Regional Development", Grenoble, France

(20.02.2001 - 20.05.2002)

ИСК при УНСС - водеща организация Център за сравнителни изследвания - София, България, ESPACE EUROPE Университет "Пиер Мендес Франс