Институт за следдипломна квалификация

Факултативно обучение
Обновено: сряда, 17 юни 2015 20:07

Център за факултативно обучение

   Центърът за факултативно обучение при Института за следдипломна квалификация дава възможност за завършване на допълнителна квалификация на студентите по време на тяхното обучение. Дейността на Центъра е насочена към придобиване на знания и умения по различни специалности за изграждането им като адаптивни и конкурентноспособни специалисти за стопанската и обществената практика.
  Приемат се студенти, обучаващи се в редовна форма във всички степени на висшето образование в УНСС и други висши училища в София. За обучението се присъждат кредити за професионално образование, а на успешно завършилите курсовете се издава Свидетелство за професионална квалификация.
   Обучението на студентите е по преференциални цени.

 

За контакти и допълнителна информация:

доц. д-р Татяна Даскалова    кабинет 109
директор тел.: 0888 000 243
e-mail: tansu2@abv.bg
г-жа Полина Никифорова кабинет 105
организатор по учебната работа тел.: 02/ 862 77 13, GSM 0888 000 237
e-mail: P.Nikiforova@ips.bg