Институт за следдипломна квалификация

100 ГОДИНИ УНСС
Център по финанси и счетоводство
Обновено: четвъртък, 24 юли 2014 13:14

Прием

КВАЛИФИКАЦИИ:

Финансов мениджмънт 

Банки и банково дело 
Финансови и инвестиционни анализи
Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата 
Екологичен стопански мениджмънт
Здравен мениджмънт
Управление на човешките ресурси
Образователен мениджмънт

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

Експерт-проверител на икономически измами
Счетоводство, финанси и контрол
Съдебно-счетоводни експертизи

КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ
:

Международни счетоводни стандарти

За информация и записвания:

ИСК при УНСС
София 1797, бул. "Климент Охридски" 2
стая 105, г-жа Полина Никифорова
тел. 02 862-77-13, 0888 000 237