Институт за следдипломна квалификация при УНСС

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: сряда, 27 януари 2021 15:36

ИНФОРМАЦИЯ:


Необходими документи за кандидатстване в квалификационни курсове:

-          заявление и личен формуляр;

-          диплома за завършено образование – оригинал и ксерокопие;

-          2 снимки паспортен формат;

-          документ за платена такса по банкова сметка на ИСК.


Необходими документи за кандидатстване в краткосрочни курсове:

-          заявление;

-          документ за платена такса по банкова сметка на ИСК.


Банкова сметка на ИСК при УНСС: 

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207Прикачени файлове:

application/msword ЗАЯВЛЕНИЕ.doc - 47 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР 2021.docx - 27 KB