Институт за следдипломна квалификация

100 ГОДИНИ УНСС
Обучение
Обновено: сряда, 29 юли 2015 17:52

Документи за кандидатстване

 

Молба за кандидатстване

Личен формуляр 

Банкова  сметка на ИСК:

       ИCK при УHCC -гр. София
       Бул. ,,КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 2
       УниКредит Булбанк София
       BIC на банката - UNCRBGSF
       IBAN BG23UNCR76303100117207