Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: понеделник, 31 януари 2022 14:55

Прием

Всички актуални обучения и подробна информация за тях може да намерите в нашия Каталог 2021/2022, както и да го изтеглите в .pdf формат по-долу.


ДЪЛГОСРОЧНИ ОБУЧЕНИЯ:

* Тук може да се запишете в желаното от Вас ДЪЛГОСРОЧНО обучение, като долу ще откриете повече информация за необходимите документи.
ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ:

* Тук може да се запишете в желаното от Вас обучение за придобиване на правоспособност, като долу ще откриете повече информация за необходимите документи.
КРАТКОСРОЧНИ ОБУЧЕНИЯ:

 • С Решение N 84-I/19.10.2021г. Държавната комисия по сигурността на информацията ОПРЕДЕЛЯ Института за следдипломна квалификация - отделение при УНСС за обучаваща организация, която да провежда обучение в областта на защитата на класифицираната информация, с изключение на първоначалното обучение на служителите по сигурността на информацията, за срок от 1 календарна година, считано от 19.10.2021г.

 • Авторски права в архитектурата
 • Акценти в Закона за корпоративното подоходно облагане през 2022 г.
 • Вътрешен одитор в публичния сектор
 • Годишно докладване на състоянието на СФУК и ВО
 • Договори в строителството
 • Електронни административни услуги
 • Защита на личните данни в цифровата среда
 • Изкуствен интелект (Правно-етични аспекти)
 • Интелектуална собственост в дигитална среда
 • Как да си направим вътрешни правила по СФУК?
 • Киберсигурност (компютърна и мрежова сигурност)
 • Планиране на дейността по вътрешен одит
 • Практически аспекти на предварителния контрол за законосъобразност
 • Правно регулиране на електронната търговия
 • Промените за 2022 г. и годишно облагане на доходите по ЗДДФЛ за 2021 г.
 • Риск-мениджър
 • Специализация по Търговска медиация
 • Специализиран курс по COMPLIANCE
 • Трудови правоотношения в общини, образователни и социални институции
 • Трудови правоотношения във висшите училища и научните организации
 • Фирмена сигурност

Тук може да се запишете в желаното от Вас КРАТКОСРОЧНО обучение, като долу ще откриете повече информация за необходимите документи.
*ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ:


Документи за кандидатстване в ДЪЛГОСРОЧНИ курсове:

-          ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР;

-          диплома за завършено образование – оригинал и ксерокопие;

-          2 снимки паспортен формат;

-          документ за платена такса по банкова сметка на ИСК.


Документи за кандидатстване в КРАТКОСРОЧНИ курсове:

-          документ за платена такса по банкова сметка на ИСК.


Банкова сметка на ИСК при УНСС: 

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

*Моля да впишете и името на курса, който сте избралиЗа допълнителна информация и записвания: 

Полина Никифорова                                       Гергана Булгурова

моб. тел. 0888 000 237                                       моб. тел. 0884 338 813

тел.: 02 862 77 13                                                каб.103, e-mail: g.bulgurova@ips.bg

каб.105, e-mail: P.Nikiforova@ips.bg


Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР 2021.docx - 27 KB

application/pdf Catalog 2021_2022.pdf - 1157 KB