Институт за следдипломна квалификация

100 ГОДИНИ УНСС
Център за факултативно обучение
Обновено: вторник, 24 септември 2019 17:07

Прием

    

  1.  УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
  2.  УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

   

ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА ПЪРВИ КУРС Е НЕОБХОДИМО:

  • Да сте студент редовно обучение в УНСС или в друго висше учебно заведение
  • Да имате заверен семестър от новата учебна година
  • Да имате уверение от висшето училище, че сте студент редовно обучение
  • Да преведете първата семестриална такса (200 лв.) по сметките на ИСК при УНСС
  • Две снимки паспортен формат
  • Студентска книжка
  • Молба и личен формуляр по образец

         Банкова  сметка на ИСК:

       ИCK при УHCC -гр. София
       Бул. ,,КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 2
       УниКредит Булбанк София - Пл. "Св. Неделя" 7
       BIC на банката - UNCRBGSF
       IBAN BG23UNCR76303100117207

НЯМА ВХОДЯЩИ ИЗПИТИ ИЛИ КЛАСИРАНЕ ПО ОЦЕНКА!

ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ:

 Институт за следдипломна квалификация – отделение при УНСС
Център за факултативно обучение, стая 105
г-жа Полина Никифорова, тел. 02/8627713, GSM  0888 000 237
e-mail: P.Nikiforova@ips.bg
всеки работен ден от 9-11ч. и от 14-15 ч.