Институт за следдипломна квалификация

100 ГОДИНИ УНСС
Национални
Обновено: петък, 10 февруари 2012 14:24

Планове за регионално развитие

ПЛАНОВЕ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

Община Костенец

Община Долна Баня

Община Божурище

Община Роман

Община Вършец