Институт за следдипломна квалификация

100 ГОДИНИ УНСС
За института
Обновено: четвъртък, 23 юли 2020 6:56

Структура

   

 

ДИРЕКЦИОНЕН СЪВЕТ

                                       

  проф. д.н. Живко Драганов  

директор на ИСК 

ЧЛЕНОВЕ: 

Соня Димитрова

главен счетоводител

 

ЦЕНТРОВЕ

 

Център по икономика и управление

Център по финанси и счетоводство

Център за управление на качеството и
международни проекти

Център за професионално обучение

Школа за чуждоезиково обучение

Център за факултативно обучение