Институт за следдипломна квалификация

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 12 май 2020 13:31

Контакти

ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС
Румяна Накова
тел. +359(2)8621069, 0888000245, факс +359(2)8627447
Е-mail: R.Nakova@ips.bg; ips@ips.bg

Полина Никифорова - организатор учебна дейност
тел. +359(2)8627713; 0888000237
E-mail: P.Nikiforova@ips.bg 

ИСК при УНСС

Адрес: София 1797, бул. "Климент Охридски" 2

Намерете ни на картата: ИСК

Документи за кандидатстване и номер на банковата сметка можете да намерите ТУК