Институт за следдипломна квалификация при УНСС

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: понеделник, 22 март 2021 18:49

Контакти


ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС
Румяна Накова
тел. 0888000245, факс +359(2)8627447
Е-mail: R.Nakova@ips.bg; ips@ips.bg

Полина Никифорова - организатор учебна дейност
тел. 0888000237
E-mail: P.Nikiforova@ips.bg


ИСК при УНСС

Адрес: София 1797, бул. "Климент Охридски" 2


Намерете ни на картата: ИСК