Институт за следдипломна квалификация

Обновено: вторник, 16 октомври 2018 13:38

График и условия


Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на студентите в ОКС „магистър” и допълнително класиране на всички студенти в ОКС „бакалавър“ през учебната 2018/2019 година (16.10.2018 г.)

Съобщение на КСБВУ относно допълнителен срок за подаване на документи за кандидатстване за общежитие (2.10.2018 г.)

Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на новоприетите студенти, I курс, ОКС „бакалавър” (4.09.2018 г.)

Съобщение на КСБВУ относно класирането на студентите, кандидатствали за общежитие през учебната 2018/2019 г. (20.07.2018 г. )

 График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2018/19 г.

 Онлайн подаване на документи за общежитие

 ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и в съответствие с Правилата за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на Поделение „Студентски столове и общежития“ (П „ССО“) към УНСС

 Заявление