Институт за следдипломна квалификация при УНСС

50 години опит в продължаващото обучение

Търсене: Новини

Новини, тагирани с: ИСК

» Предстоящо, тагирани с: ИСК

TOC 2019-1-FI01-KA202-060922

TOC 2019-1-FI01-KA202-060922

22.9.2020 г. 18:18:34 ч.

ОБУЧЕНИЯ ПО ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

ОБУЧЕНИЯ ПО ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

3.9.2020 г. 13:30:47 ч.

Водната академия дипломира своя ХІ випуск

Водната академия дипломира своя ХІ випуск

22.10.2019 г. 14:59:23 ч.

ПЪРВА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ по Проект IIoTNET "Industrial Internet of Things VET Network"

ПЪРВА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ по Проект IIoTNET "Industrial Internet of Things VET Network"

21.10.2019 г. 16:20:15 ч.

ПРОЕКТ EXPOVET - Joint VET Corse for Export Experts

ПРОЕКТ EXPOVET - Joint VET Corse for Export Experts

21.10.2019 г. 15:49:06 ч.

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО по проект „Обучение в управленски умения за развитие на малкия и среден бизнес. Японският и българският опит за управление и излизане на глобалните пазари“ в Република Северна Македония

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО по проект „Обучение в управленски умения за развитие на малкия и среден бизнес. Японският и българският опит за управление и излизане на глобалните пазари“ в Република Северна Македония

25.9.2019 г. 16:43:39 ч.

РАБОТНА СРЕЩА по проект „Обучение в управленски умения за развитие на малкия и среден бизнес. Японският и българският опит за управление и излизане на глобалните пазари“

РАБОТНА СРЕЩА по проект „Обучение в управленски умения за развитие на малкия и среден бизнес. Японският и българският опит за управление и излизане на глобалните пазари“

13.5.2019 г. 12:14:54 ч.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по Проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот"

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по Проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот"

31.12.2018 г. 17:41:51 ч.

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР по Проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот"

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР по Проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот"

31.12.2018 г. 12:52:48 ч.

ОТКРИВАЩА СРЕЩА по проект DIGITAL HUMANIST № 2018-1-IT02-KA203-048291

ОТКРИВАЩА СРЕЩА по проект DIGITAL HUMANIST № 2018-1-IT02-KA203-048291

31.12.2018 г. 11:26:32 ч.