Институт за следдипломна квалификация

RSS Feed - Събития
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие
Успешно приключиха курсовете по "Глобален мениджмънт и лидерство" и "Маркетинг, реклама и бизнес комуникации"

Успешно приключиха курсовете по "Глобален мениджмънт и лидерство" и "Маркетинг, реклама и бизнес комуникации"

16.5.2014 г. 13:32:33 ч.

Закриваща среща на проект " Умения за бъдещето - към по-добри умения на трудовия пазар чрез по-добро ориентиране и образование"

Закриваща среща на проект " Умения за бъдещето - към по-добри умения на трудовия пазар чрез по-добро ориентиране и образование"

30.4.2014 г. 11:43:12 ч.

Кръгла маса на тема: „Инструменти на Европейския съюз за финансиране на образователни политики и дейности”.

Кръгла маса на тема: „Инструменти на Европейския съюз за финансиране на образователни политики и дейности”.

14.3.2014 г. 14:25:06 ч.

Открита е процедура за провеждане на търг с тайно наддаване....

Открита е процедура за провеждане на търг с тайно наддаване....

12.3.2014 г. 00:00:00 ч.

В ИСК при УНСС започна курс "Глобален мениджмънт и лидерство"

В ИСК при УНСС започна курс "Глобален мениджмънт и лидерство"

8.11.2013 г. 13:59:53 ч.

Международна конференция по проект InnoSee "Обучение на специалисти от научноизследователски клъстери"

Международна конференция по проект InnoSee "Обучение на специалисти от научноизследователски клъстери"

13.9.2013 г. 16:30:00 ч.

Завършване на курса  "Глобален мендижмънт и лидерство"

Завършване на курса "Глобален мендижмънт и лидерство"

6.6.2013 г. 13:38:24 ч.

Представяне на Виртуална Платформа за обучение на служители, работещи в клъстери

Представяне на Виртуална Платформа за обучение на служители, работещи в клъстери

31.5.2013 г. 16:31:42 ч.

Откриване на курс обучение за работа с полиграф – „детектор на лъжата” в ИСК при УНСС

Откриване на курс обучение за работа с полиграф – „детектор на лъжата” в ИСК при УНСС

28.5.2013 г. 09:28:38 ч.

В ИСК при УНСС започна курс "Глобален мениджмънт и лидерство"

В ИСК при УНСС започна курс "Глобален мениджмънт и лидерство"

4.2.2013 г. 15:22:11 ч.