Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение

Институт за следдипломна квалификация

Търсене: Новини

С участието на 35 студенти от УНСС завърши финалната фаза на проект "Дигитален хуманист"

четвъртък, 24 юни 2021 10:40

Разглеждате снимки от С участието на 35 студенти от УНСС завърши финалната фаза на проект "Дигитален хуманист"

Вижте пълен текст на С участието на 35 студенти от УНСС завърши финалната фаза на проект "Дигитален хуманист"

_fe4ff_1.jpg

_fe4ff_1.jpg

Страница:

Галерия снимки от С участието на 35 студенти от УНСС завърши финалната фаза на проект "Дигитален х ...