Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение

Институт за следдипломна квалификация

Търсене: Новини

Проведени бяха апробациите на обучителните ресурси, разработени в рамките на проект LiNT, както и пилотните обучения по проекта

понеделник, 08 февруари 2021 13:50

Разглеждате снимки от Проведени бяха апробациите на обучителните ресурси, разработени в рамките на проект LiNT, както и пилотните обучения по проекта

Вижте пълен текст на Проведени бяха апробациите на обучителните ресурси, разработени в рамките на проект LiNT, както и пилотните обучения по проекта

Страница:

Галерия снимки от Проведени бяха апробациите на обучителните ресурси, разработени в рамките на про ...