Институт за следдипломна квалификация

Стартира изпълнението на проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната"

сряда, 20 септември 2017 9:25

Разглеждате снимки от Стартира изпълнението на проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната"

Вижте пълен текст на Стартира изпълнението на проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната"

11.png

11.png

Страница:

Галерия снимки от Стартира изпълнението на проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето  ...