Институт за следдипломна квалификация

ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

понеделник, 16 май 2022 12:13 /
Начало:
събота, 11 юни 2022 9:00
Край:
неделя, 12 юни 2022 17:30
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

 

ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ:

11-12 юни 2022 г.


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: два дни, 16 лекционни часа, съботно-неделен;


ЧАС: от 9.00 до 17.30ч.;


АНОТАЦИЯ:

Курсът „Вътрешен одитор в публичния сектор“ е краткосрочен интензивен курс, насочен към вътрешните одитори от публичния сектор и лицата, които се подготвят за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“ по реда на ЗВОПС.

Основната цел на обучението е да се извърши пълен обзор на нормативните и методологически изисквания по отношение на:

  • Запознаване с актуалното законодателство и методологията по финансово управление и контрол и вътрешен одит в публичния сектор
  • Изискванията и процедурите за придобиване на Сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“ (СВОПС);
  • Практически примери и представяне на добри практики в областта на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор.

 

Като методи на преподаване в курса се използват презентации на теоретичните и нормативни модели; представяне, разрешаване и обсъждане на казуси; практически тренинги за решаване на тестови въпроси.

 

ЛЕКТОРИ: сертифицирани вътрешни одитори с богат академичен и практически опит


ОРГАНИЗАЦИЯ: Занятията ще се провеждат в сградата на ИСК при УНСС. В случай на забрана за присъствените занятия поради пандемичната обстановка, обучението ще бъде излъчено онлайн, което позволява дистанционно участие в курса и провеждането му. На участниците ще бъдат осигурени материали, които ще се предоставят по време на обучението.


ДОКУМЕНТИ: При успешно завършване на обучението ще получите удостоверение за завършен краткосрочен курс от Института за следдипломна квалификация при УНСС.


КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: Два работни дни преди старта на курса и/или до запълване броя за участниците.


ЦЕНА:

Цената на обучението е в размер на 420 лева.


За участие в курса, моля изтеглете и попълнете ЗАЯВЛЕНИЕ.

Банкова сметка на ИСК при УНСС: 

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

*Моля да впишете и името на курса: „Вътрешен одитор в публичния сектор“ 


За допълнителна информация и записване: 

Гергана Булгурова - ИСК при УНСС, каб.103;

+359 888 202 431, g.bulgurova@ips.bg

Прикачени файлове:

application/msword ЗАЯВЛЕНИЕ.doc - 47 KB