Институт за следдипломна квалификация

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ

четвъртък, 25 ноември 2021 12:51 /
Начало:
събота, 15 януари 2022 9:30
Край:
събота, 17 декември 2022
Място:
Подробности:


ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

организира

Квалификация "Управление на интелигентни градове"


Дата на започване: 15 януари 2022г.

Продължителност: 2 семестъра

Форма на обучение: съботно-неделна

Цена: 1690 лева с ДДС

Желаещите да участват могат да се запишат най-късно до 11 януари 2022г. (вкл)

Следдипломната квалификация „Управление на интелигентни градове“ е предназначена за ръководни кадри и специалисти от местната власт, чиято дейност е свързана с изграждането, развитието и управлението на  интелигентни градове. Курсът е подходящ и за широк кръг специалисти с висше образование, заемащи длъжности в местната администрация.

Разглеждат се въпросите относно устойчивото градско развитие, иновациите в регионите, финансирането на регионални проекти, планирането на интелигентни градове и др. Обучението е поставено на академична основа и същевременно включва практическите аспекти на цифровизацията, управлението на проекти и други актуални въпроси на изграждането, развитието и управлението на интелигентните градове, които аспекти са разработени с участието на водещи експерти от „Виваком“ АД.

Следдипломната квалификация включва десет дисциплини. За всяка дисциплина се предвиждат 12 лекционни часа.

На успешно завършилите ИСК при УНСС издава свидетелство за следдипломна квалификация.

 

Учебен план

Първи семестър:

1. Измерване и оценка на устойчивото градско развитие

2. Интелигентна специализация за иновации в регионите

3. Икономическа ефекти от цифровата трансформация

4. Финансиране на регионални проекти

5. Лидерството в интелигентните бизнес модели

Втори семестър:

1. Модели за развитие и политики за планиране на интелигентния град

2. Електронно управление на интелигентните градове

3. Управление на проекти

4. Решения и проекти в „Интелигентния град“

5. Сигурност на информацията при реализацията на електронни услуги

Локация: Обученито се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за онлайн участие чрез платформата Microsoft Teams.

 

За допълнителна информация и записване: Гергана Булгурова, тел: 0884 338 813, е-mail: g.bulgurova@ips.bg

ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване 

Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Управление на интелигентни градове"