Институт за следдипломна квалификация

СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ

вторник, 20 април 2021 13:41 /
Начало:
събота, 30 октомври 2021 9:00
Край:
неделя, 28 ноември 2021 17:00
Място:
ON-LINE
Подробности:

ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС и ЦЕНТЪР ЗА ПРАВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ КЪМ УНСС

организират

СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ

съгласно изискванията на ЗАКОНА ЗА МЕДИАЦИЯТА и НАРЕДБА №2 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, КОИТО ОБУЧАВАТ МЕДИАТОРИ; ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ; ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА МЕДИАТОРИ ОТ ЕДИННИЯ РЕГИСТЪР НА МЕДИАТОРИТЕ И ЗА ПРОЦЕДУРНИТЕ И ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИАТОРА

обучителната програма е одобрена от Министерството на правосъдието и включва 60 уч.ч., от които 30 уч.ч теория и 30 уч.ч практически занимания.

Обучението ще се провежда изцяло ОНЛАЙН на платформа ZOOM

Дати на обучението:

30-31 октомври 2021 г. (ниво 1)        

13-14 ноември 2021 г. (ниво 2)      

27-28 ноември 2021 г. (ниво 3 / практикум). 

Таксата за целия период на обучението е 600 (шестотин) лева с ДДС. В цената са включени всички необходими учебни материали.

Желаещите да участват в курса могат да се запишат най-късно до 25  октомври  2021г. включително.

Отстъпки:

10 % - за ранно записване до 30 септември 2021 г., включително - 540 лева с ДДС;

20 % - за студенти - 480 лева.

Забележка: Едно лице може да ползва само един вид отстъпка от посочените по-горе видове отстъпки.

 

Записването се извършва чрез подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ 

За допълнителна информация може да се обадите на тел. 0884338813 - Гергана Булгурова


Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

основание: за сертифициращо обучение по медиация