Институт за следдипломна квалификация

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

вторник, 02 февруари 2021 14:55 /
Начало:
петък, 09 април 2021 9:30
Край:
петък, 09 април 2021 17:00
Място:
Подробности:

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Начало: 9 април 2021 г.

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА е краткосрочен курс, насочен към експерти от публичния и корпоративния сектор, които участват в процеса по управление на риска, служители които са определени за „риск-мениджъри“, ръководители и вътрешни одитори.  Курсът е базиран на изискванията на ЗФУКПС, и методологията в областта.

ЦЕЛИ НА КУРСА:

Обучението е насочено към усвояване на специфични знания и умения, свързани с процеса по управление на риска в организацията, включително коректно попълване на риск-регистъра.

Практическата насоченост на курса ще ви позволи да:

  • се запознаете с подхода за определяне на целите;
  • разгледате етапите на въвеждането на процеса по управление на риска в организацията;
  • разгледате техники за идентифициране и оценка на риска;
  • дискутирате понятието „собственик на риска“ – кой е собственик на риска и може ли да няма „собственици на риска“ в организацията?
  • разгледате очакванията към риск мениджъра и комитета по управление на риска в цялостния процес по управление на риска;
  • разгледате ролята и мястото на вътрешния одит в процеса по управление на риска – какво може и какво не трябва да прави вътрешния одит;

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: Обучението е в рамките на един ден с продължителност от 8 учебни часа.

ОРГАНИЗАЦИЯ:

Занятията ще се провеждат онлайн, посредством осигурен достъп до електронна платформа от ИСК-УНСС по време на обучението. На участниците ще бъдат осигурени материали, които ще се предоставят по време на обучението.

ДОКУМЕНТИ:

При успешно завършване на обучението ще получите удостоверение за завършен краткосрочен курс от Института за следдипломна квалификация при УНСС.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 07.04.2021 г.

ЦЕНА:

Цената на обучението е в размер на 150 лева.

Цената на обучението при ранно записване /до 9 март 2021 г./ е в размер на 135 лв.

За допълнителна информация и записване: г-жа Полина Никифорова - ИСК при УНСС, каб.105, моб.тел. 0888 000 237, е-mail: P.Nikiforova@ips.bg

Намерете ни на картата: ТУК

Документи за кандидатстване можете да намерите ТУК

 

Прикачени файлове:

video/mp4 Управление на риска.mp4 - 7987 KB