Институт за следдипломна квалификация

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

сряда, 27 януари 2021 10:48 /
Начало:
събота, 16 октомври 2021
Край:
петък, 10 юни 2022
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

КВАЛИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР


Начало: 16 октомври 2021 г.

Продължителност: 1 година

Форма на обучение: съботно-неделна

Краен срок за записване: 12 октомври 2021г.


Обучението за ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР е предназначено да предостави задълбочени теоретични знания и практически умения на лицата, които осъществяват предварителен контрол за законосъобразност в публичните организации. То обхваща различни аспекти, свързани с политиките и процедурите за предварителен контрол при поемането на задължения, извършване на разходи и реализирането на приходи.

Отделните модули ще фокусират участниците за базовите проверки и отделните етапи при произнасянето им по отношение на управлението и разпореждането с активи, обществените поръчки, човешките ресурси, командироването на служителите и др. специфични обекти на произнасяне.

Занятията ще обхващат обзор на приложимите изисквания, предоставяне на добри практики и ролеви игри, които ще позволят на участниците да получат реални практически умения при осъществяването на предварителния контрол.


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението ще бъде с продължителност 2 семестъра и ще се проведе на модулен принцип посредством присъствени занятия и извънаудиторната заетост, посредством самоподготовка с подадени от лектора на съответния модул материали. Успешното преминаване на всеки от модулите е въз основа на разработен казус/практическа задача и/или тест.

Преобладаващата част от занятията ще бъдат онлайн, като участниците могат сами да определят времето, в което да се включат индивидуално. Предвидено е занятията да бъдат съботно-неделни с натовареност до 2 пъти месечно.


ДОКУМЕНТИ

При успешно завършване на обучението ще получите свидетелство за професионална квалификация от Института за следдипломна квалификация при УНСС.


ЛЕКТОРИ

Обучението се води от преподаватели от ИСК при УНСС и водещи експерти от практиката в отделните области.


ЦЕНА

Цената на обучението е в размер на 1690 лева.


За допълнителна информация и записване: г-жа Полина Никифорова - ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13; моб.тел. 0888 000 237, е-mail: P.Nikiforova@ips.bg


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ЗАЯВЛЕНИЕ

- ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР /прикачен файл/


Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Финансов контрольор"


Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР 2021.docx - 27 KB