Институт за следдипломна квалификация

МАСТЕР КЛАС ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ

сряда, 27 януари 2021 10:22 /
Начало:
петък, 14 май 2021
Край:
петък, 14 май 2021
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

МАСТЕР КЛАС

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ

Начало:  14.05. 2021 г.

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ е мастер клас, насочен към финансовите контрольори, ръководителите на структурни звена, риск-мениджърите и експерти с контролни функции в организации от публичния сектор (министерства, общини, изпълнителни агенции, държавни агенции, агенции, търговски дружества с над 50 % държавно и/или общинско участие в капитала и дъщерните им дружества, държавни предприятия, общински предприятия и др.).

Курсът е с практическа насоченост и обобщава изискванията на новата методология за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност, като посредством подготвени от лектора практически упражнения подпомага курсистите за нейното правилно прилагане.

ЦЕЛИ НА КУРСА:

Придобитите знания и умения по време на занятията обхващат изискванията на законодателството и методологията, като предоставят в структуриран вид необходимата основа при изготвяне, актуализиране и прилагане на политиките и процедурите за предварителен контрол за законосъобразност.

Предлаганият курс цели да:

  • предостави актуална информация за нормативните и методологически изисквания, свързани с осъществяването на предварителен контрол за законосъобразност в организациите от публичния сектор;
  • се изясни технологията за осъществяване на предварителен контрол;
  • се придобие практически опит за осъществяване на предварителен контрол от финансовия контрольор преди поемане на задължения и извършване на разходи.

ЛЕКТОР: д-р Ина Лечева

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: Обучението е в рамките на един ден с продължителност от 8 учебни часа.

ОРГАНИЗАЦИЯ:

Занятията ще се провеждат в сградата на ИСК при УНСС. В случай на забрана за присъствените занятия поради пандемичната обстановка, обучението ще бъде излъчено онлайн, което позволява дистанционно участие в курса и провеждането му.

На участниците ще бъдат осигурени материали, които ще се предоставят по време на обучението.

ДОКУМЕНТИ:

При успешно завършване на обучението ще получите удостоверение за завършен краткосрочен курс от Института за следдипломна квалификация при УНСС.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 12.05.2021 г.

ЦЕНА:

Цената на обучението е в размер на 150 лева.

Цената на обучението при ранно записване /до 12.04 2021 г./ е в размер на 135 лв.

За допълнителна информация и записване: г-жа Полина Никифорова - ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13; моб.тел. 0888 000 237, е-mail: P.Nikiforova@ips.bg

Намерете ни на картата: ТУК

Документи за кандидатстване можете да намерите ТУК