Институт за следдипломна квалификация

Специализация по ТЪРГОВСКА МЕДИАЦИЯ (на английски език)

петък, 18 септември 2020 10:25 /
Начало:
събота, 17 октомври 2020
Край:
неделя, 13 декември 2020
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО ТЪРГОВСКА МЕДИАЦИЯ

на

Института за следдипломна квалификация при УНСС и Центъра за правни изследвания на ЮФ на УНСС и Академия по медиация „Едуардс“, САЩ

(на английски език)

Специализацията по търговска медиация е предназначена да подобри и развие медиационните умения на лица, които са преминали първоначално обучение по медиация. Курсът представлява обучение по специализирана медиация по смисъла на НАРЕДБА № 2 от 15.03.2007 и ще послужи като надграждащо обучение на действащи медиатори. Обучението може да помогне и на обучители по медиация да открият нови форми на преподаване на познанията, които имат. В обучението се използва реална търговска медиация, която е усложнена и с много участници. Обучаваните ще преминат през всяка стъпка от процеса на медиация - от поканата към страните, тяхното мотивиране да се явят подготвени и с желание активно да участват в медиационната среща до разрешаването на спора и постигането на трайно взаимноизгодно споразумение.

Продължителност и организация на обучението

Продължителността на обучението е 45 астрономически часа и ще се проведе в периода 17.10.2020 – 13.12.2020 г. Преобладаващата част от занятията ще бъдат онлайн, като участниците могат сами да определят времето, в което да се включат индивидуално. Предвидени са пет фасилитирани срещи, разпределени между отделните модули, които ще се провеждат присъствено веднъж на две седмици, в събота или неделя от 17:00 часа, в сградата на Института за следдипломна квалификация при УНСС в гр. София, бул. „Климент Охридски“ 2. Предвижда се възможност и за онлайн участие във фасилитираните срещи.

Документи

При успешно завършване на обучението ще получите удостоверение за завършен курс за медиатор по специализирана медиация в областта на търговското право от Института за следдипломна квалификация при УНСС и сертификат от международно признатата Академия по медиация „Едуардс“.

Лектори

Обучението се води от преподаватели от Академия по медиация „Едуардс“ и фасилитаторите на ИСК при УНСС. Обучителите на Академия по медиация „Едуардс“ са медиатори с над 30-годишен професионален опит и няколко хиляди проведени медиации, както и изтъкнати специалисти по алтернативно разрешаване на спорове. Сред тях са Брус Едуардс, професор Питър Робинсън, съдия Даниел Уайнстайн, Нина Мийрдинг, Ерик Грийн (https://edwardsmediationacademy.com/instructors/). Фасилитаторите на ИСК при УНСС са доцент Таня Градинарова, дългогодишен обучител по медиация и преподавател по граждански процес, и съдия Евгени Георгиев, доктор по право и един от създателите на Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд.

Изисквания към участниците

За участие в специализацията се приемат лица, които имат много добри познания по английски език, които са преминали основно обучение по медиация, и които имат опит като: медиатори, провеждали медиации; адвокати, представляващи страни в медиация; съдии, провеждали спогодителни заседания или медиации.

Цена  

Цената на обучението е в размер на 900 лева.

Краен срок за записване: 15.10.2020

За допълнителна информация и записване: г-жа Полина Никифорова - ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13; моб.тел. 0888 000 237, е-mail: P.Nikiforova@ips.bg

Намерете ни на картата: ТУК

Документи за кандидатстване можете да намерите ТУК