Институт за следдипломна квалификация

курс ФИНАНСОВИЯТ КОНТРОЛЬОР – ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ, ИЗИСКВАНИЯ, КОМПЕТЕНТНОСТИ

сряда, 06 февруари 2019 11:29 /
Начало:
четвъртък, 27 февруари 2020
Край:
петък, 28 февруари 2020
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

Институтът за следдипломна квалификация при УНСС организира 2-дневен курс по Финансовият контрольор – основни дейности, изисквания, компетентности.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА:  27-28.02.2020 г.

ЦЕНА НА КУРСА: 300 лв.

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: до 25.02.2020 г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА:

Обучителният курс е предназначен за лица, заемащи длъжността „финансов контрольор“ и цели да запознае участниците с нормативните, методологичните и теоретичните характеристики на дейността по предварителен контрол за законосъобразност по реда на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС).

Разглежда се концепцията за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност на всичките й нива и етапи, през които преминава този контрол в организацията като цяло. Специално внимание се отделя на разграничението на специфичния предварителен контрол за законосъобразност по компетентност и този, който следва да се осъществи от финансовия контрольор.

В хода на обучението последователно се акцентира върху основните аспекти при структурирането на Вътрешните правила, етапите през които преминава предварителния контрол за законосъобразност преди поемането на задължения, извършване на разходи и реализиране на приходи. Документирането на дейността се разглежда от гледна точка на изискванията, които се поставят от действащото законодателство, както и примерни образци на отделни документи.

Учебната програма включва практическо упражнение за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност, през призмата на поемане на задължение, извършване на разход и реализиране на приход.

За допълнителна информация и записване: г-жа Полина Никифорова – ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13, 0888 000 237, e-mail: P.Nikiforova@ips.bg.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: можете да намерите ТУК

Намерете ни на картата ТУК