Институт за следдипломна квалификация

София 1797, бул. "Климент Охридски"2, тел: (+359 2) 862 1069 , факс: (+359 2) 862 7447, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG23UNCR76303100117207